Motivace a Time Management (co jsem pochytila).

04 listopadu Nikola Pincová 0 Comments


Tohle téma už jsem si plánovala delší dobu, protože v dnešní společnosti je to věc v podstatě nezbytná pro aktivní funkční život, obzvláště ve velkých městech. Konkurence je velká, toužíme obstát, a to bychom nezvládli bez velkého množství aktivit, co je pro dosažení našich cílů třeba splnit.
 Vtipné je, že tento článek píšu v den, který se plánovaným zrovna moc nazývat nedá nebo oprava- naplánovaným původně byl, ale to se mi trochu začalo hroutit už ve chvíli, kdy jsem zaspala. Budík mi zazvonil, ale já jsem v bezvědomí spala další hodinu, tudíž to, co jsem měla naplánováno na ráno- snídaně pěkně v klidu (protože to je základ pro příjemný den, obzvlášť stresující a hektické pondělky), project si e-maily, udělat ze sebe člověka (udělat něco s vlasy, v klidu si vybrat oblečení..). Nic z toho se mi nepovedlo, jediné co jsem stihla bylo se obléct, ani jsem nevěděla do čeho, protože přes slepené oči ospalkami jsem neviděla :-D a rychle utíkat na autobus do školy. I teď píšu článek po částech v různých časových intervalech, protože za půl hodiny musím zase být někde jinde. Opravdu je nejlepší si věci naplánovat dopředu pokud jich máte víc.

Nechci tu dávat nějaký zaručený recept na správnou organizaci času, spíše Vám dát můj náhled na dané téma. Já jsem člověk, který je dost přecitlivělý a nepředvídatelný. Někdy jsem strašně hyperaktivní a zvládnu přes den udělat tolik věcí, že to snad ani není možná, na druhou stranu přicházejí i ty dny, kdy jsem absolutně hypoaktivní (Hypoaktivita je snížená úroveň aktivity, tedy vlastně opak hyperaktivity. Hypoaktivní člověk je apatický, stále zahloubaný, neprojevuje zájem o pohyb, sport ani hry.-zdroj http://zena-in.cz/). Možná si tím kompenzuji svojí občasně přehnanou hyperaktivitu. Pro člověka je samozřejmě nejzdravější, pokud si věci rozvrhne tak, že je schopen je přes den zvládnout a najde tam i dostatečné místo na odpočinek, jídlo a sociální interakci s lidmi, co má rád. Nebo tak bych alespoň já definovala kvalitně a produktivně strávený den. Měl by nám přinést jak užitek, tak požitek. Avšak né každý den je posvícení, já vím.

Přesto i ti lidé, kteří mají stejný problém jako já a nedokáží si udržet nějakou alespoň částečně zavedenou pravidelnost, tak žijí některé své dny poněkud nešťastně, a to z toho důvodu, že občas se najdou povinnosti, které bohužel musíme bezpodmínečně splnit, nebo z toho pro nás budou plynout velice nepříjemné důsledky. Sama jsem se podivila, že díky mým nepřídvídatelným náladám jsem schopna takovým důsledkům později čelit- občas dám přednost velice nepříjemné budoucnosti před méně nepříjemnou přítomnosti.


Avšak tato špatná vlastnost by se měla co nejvíce omezovat, protože z dlouhodobého hlediska může způsobit problémy jak v práci, tak ve škole, v různých organizacích, ale také v té nejprostší a nejjednodušší instituci- a to rodině (vemte si takovou povinnost vůči svým dětem, jste za ně zodpovědní ve všech ohledech, alespoň do určitého věku).

Jsem toho názoru, že správné plánování je otázkou sebekontroly, duševní očisty, ucelené morálky a dalších nezbytných faktorů. Motivací pro nás můžou být benefity, které z toho pro nás plynou (mzda, školní úspěchy, dobré postavení), nebo i benefity už méně sobecké (naše jednání činí ostatní šťastnější). Klíčovým problémem naší hypoaktivity je to, že benefity jsou kýženým cílem až na konci předlouhé cesty. Řešením by mohlo být, že se sami za jednotlivé zdolání překážek nějakým způsobem nám příjemným odměníme.


Tak vytrvejte, ale nezapomeňte na tu nejdůležitější věc: Vždy musíte překonávat překážky na cestě, která vede k VAŠEMU CÍLI. Jinak je sebelepší motivace k ničemu. Zamyslete se ve Vašem nitru a přehodnoťte Vaše opravdové cíle, protože cesta ke špatnému cíli bývá spletilá a na konci by přišlo to trpké zjištění a vracení se opět na začátek.

Krásný den všem.

0 komentářů: